Zasady Promowania Ofert

Zasady Promowania Ofert

Zasady Promowania Ofert w Serwisie instancje.pl

1. Użytkownik może zamówić płatne Promowanie Oferty w Serwisie. Sposób promowania (wyróżnienia oferty) określony jest przez Pakiet Promocji. 
 
2. Promowanie odbywa się w ustalonym Okresie Promocji. Okresy Promocji zależą od wykupionego Pakietu Promocji. 
 
3. Aktualnie w Serwis proponuje następujące Pakiety Promocji: 

  •   "Pakiet Super": Okres Promocji: 3 dni; Sposób wyróżnienia: prezentacja na samej górze Listy Ofert, podświetlenie oferty na Liście Ofert;
  •   "Pakiet Premium": Okres Promocji: 3 dni, Sposób wyróżnienia: umieszczenie na Stronie Głównej w rozbudowanej formie (miniatura+opis), prezentacja na samej górze Listy Ofert, podświetlenie oferty na Liście Ofert;  

 
4. Okres Promocji rozliczany jest z dokładnością do minuty, przy czym promocja ogłoszenia trwa co najmniej wskazany Okres Promocji. 
 
5. Dla rozpoczęcia Promowania Oferty niezbędne jest łączne spełnienie poniższych warunków: 
- poprawne wypełnienie formularza ogłoszenia, w szczególności jego obowiązkowej części; 
- dokonanie płatności określonej w cenniku lub jeśli taka opcja jest przewidziana, wysłanie SMS-a z podanym Kodem; 
- jeśli taka opcja jest wymagana, wprowadzenie otrzymanego SMS-em Kodu 
 
6. Promocja oferty w Serwisie powinna rozpocząć się niezwłocznie po powzięciu przez system Serwisu informacji o poprawnym wykupieniu Pakietu Promocji przez Użytkownika, tj. spełnienia wymogów określonych w pkt 5. 
 
7 . Serwis, w zakresie obsługi Promowanych Ofert, realizuje zamówienia samodzielnie lub przy współpracy Partnera: PAYu S.A., ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań tel. (61) 630 60 05, fax (61) 860 27 22; email: pomoc@platnosci.pl; NIP 7792308495, REGON 300523444; Kapitał zakładowy: 4 000 000,00 zł; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399 
 
8. Serwis nie odpowiada za opóźnienia Partnera i wynikające z tego zdarzenia, w szczególności dotyczące Promowania Oferty. 
 
9. Serwis zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia naliczania Okresu Promocji po 12 godzinach od otrzymania informacji o poprawnym wykupieniu Pakietu Promocji. 
 
10. Postępowanie Reklamacyjne 

10.1. Reklamacje dotyczące płatności SMS Premium należy kierować do PayU S.A. poprzez stronę www.platnosci.pl 
 
10.2. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Serwis usługi Promowania Oferty w terminie 7 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji bądź dnia, w którym Okres Promocji powinien się zakończyć. Reklamacje dotyczące poprawnie zamówionego Promowania Oferty należy kierować na: kontakt@instancje.pl. 
 
10.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika (adres e-mail, hasło), którego dotyczy reklamacja, innych elementów pozwalających na identyfikację Oferty (np. specjalnie generowany KOD) oraz dokładne opisanie powodu reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji. 
 
 
11. Odstąpienie od Umowy Promowania Oferty 
 
11.1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. 
 
11.2. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w Serwisie i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez Serwis, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy (jeżeli Serwis rozpocznie Promowanie Oferty) w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w pkt 5. 
 
11.3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszych Zasad Promowania Ofert reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią pkt 11.2. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z Promowania Ofert w Serwisie instancje.pl 
 
11.4. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania Promowania Oferty, w szczególności do usunięcia Oferty i ograniczenia funkcjonalności Użytkownikowi, który łamie jakiekolwiek postanowienia Regulaminu Serwisu instanjce.pl lub niniejszych Zasad Promowania Ofert, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę Serwisu i jego użytkowników. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty. 
 
12. Cennik 
 
12.1 Niniejsze Zasady Promowania Ofert w serwisie instancje.pl i Cennik usług może zostać zmieniony przez instancje.pl. O zmianach i o terminach obowiązywania zmian instancje.pl poinformuje na stronie Serwisu. 
 
12.2 Cennik Pakietów Promocji 
  •   Pakiet Super - 6 zł (7,38 zł z VAT) 
  •   Pakiet Premium - 9 zł (11,07 zł z VAT)

 

Zobacz inne artykuły w tej kategorii:

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu instancje.pl

czytaj więcej »

Regulamin

Regulamin Serwisu instancje.pl

czytaj więcej »