Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna

Produkty reklamowe

Forma Rectangle Skyscraper Leaderboard Artykuł sponsorowany Mailing
Rozmiar 300x250 px (30kB) 160x600 px (40kB) 728x90 px (30kB) 5000 znaków, do 10 grafik 30kB
Lokalizacja Strona główna, lewy panel Strona oferty, prawy panel Strona profilu, górna część Artykuły/Porady, Infopanel -

Definicje produktów reklamowych

Rectangle  - Reklama graficzna w formie prostokąta umieszczana w różnych miejscach Serwisu. Waga do 30kB. Rozmiar 250x300px
Skyscraper - Reklama graficzna w formie pionowego prostokąta umieszczona po prawej stronie serwisu. Waga do 40kb, Rozmiar 160x600px
Leaderboard - Reklama graficzna w formie poziomego prostokąta umieszczona w górnej części profilu użytkownika (osoby posiadającej ofertę w Serwisie). Waga do 30kb, Rozmiar 728x90px
Artykuł sponsorowany  - tekst reklamowy z dodatkowymi grafikami umieszczony w dziale „Aktualności” lub „Porady”. Treść artykułu powinna być związana z linią programową Serwisu. Tekst prezentowany jest w formie zajawki w panelu informacyjnym na Stronie Głównej.
Mailing - list poczty elektronicznej w formie pliku tekstowego (TXT) lub HTML wysłany do użytkowników Serwisu. Standardowa maksymalna waga listu to 30kB.

Zasady ogólne

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji w Serwisie powinny spełniać warunki określone w założeniach Specyfikacji Technicznej oraz Regulaminu Reklam w Serwisie instancje.pl.
Wydawca Serwisu instancje.pl może zweryfikować reklamę pod kątem jej zgodności z wyżej wymienionymi specyfikacjami i nie dopuścić do emisji bądź przerwać jej emisje w przypadku niespełnienia powyższych warunków. Wyświetlenie reklamy w Serwisie nie oznacza automatycznie, że Serwis stwierdził zgodności reklamy ze wszystkimi wymogami. Wydawca rezerwuje sobie prawo do odmowy emisji bądź zaprzestania emisji dowolnej reklamy, jeśli uzna ją za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników Serwisu.  Wydawca zastrzega sobie prawo do narzucenia dodatkowych wymagań technicznych odnośnie kreacji. Ich niespełnienie może skutkować nieprzyjęciem kreacji do emisji.
Wszystkie gotowe materiały reklamowe (kreacje) konieczne do rozpoczęcia kampanii muszą być dostarczone nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem emisji. W przypadku materiałów w formie SWF, HTML i rich media konieczne jest dostarczenie zastępczej wersji gotowych materiałów w prostym formacie graficznym (JPG, GIF, PNG), które będą emitowane, gdy przeglądarka użytkownika uniemożliwia wyświetlanie materiałów w formatach bardziej zaawansowanych.

Zasady tworzenia kreacji reklamowych

 1. Dźwięk w reklamach:
  1. Na dołączenie dźwięku do Kreacji Wydawca każdorazowo musi wyrazić zgodę.
  2. Dźwięk nie może być odtwarzany automatycznie.
  3. Jeżeli reklama posiada dźwięk musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku
 2. Materiały reklamowe (pliki z Kreacjami) muszą w swojej nazwie zawierać rozmiar (w pikselach) oraz rozszerzenie wskazujące rodzaj pliku. Nazwy plików nie mogą zwierać spacji i polskich znaków.
  Przykład: wygodnebuty_pl_rectangle_300x250.jpg
 3. Zabronione jest używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika.
 4. Reklama nie może zmieniać lub odczytywać plików cookie.
   

Reklamy typu obrazek

 1. Dopuszczalne formaty plików to GIF, JPG, JPEG i PNG.
 2. Tekst alternatywny nie może być dłuższy niż 30 znaków.

Reklamy typu HTML

 1. Kod HTML nie może przekraczać 3 kB.
 2. Dopuszcza się stosowanie w formularzach wyłącznie metody GET.
 3. Kod HTML po dostarczeniu do Wydawcy musi zostać każdorazowo przetestowany i zaakceptowany.

Reklamy typu SWF

 1. Do emisji przyjmowane są wyłącznie kreacje zapisane w wersji Macromedia Flash do wersji 9 włącznie (ActionScript 2.0).
 2. Wraz z kreacją typu SWF należy dostarczyć zastępczą kreację typu obrazek.
 3. Wraz z kompletem materiałów związanych z kreacją musi zostać dostarczony adres docelowy (click URL), na który reklama kieruje użytkownika po kliknięciu.
 4. Adres docelowy (click URL) nie może być zapisany w kreacji.
 5. Animacja może mieć maksymalną częstotliwość odświeżania 20 fps (ramek na sekundę).
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do przetestowania kreacji pod kątem obciążenia procesora i wynikających z tego utrudnień dla użytkowników. Negatywny wynik takiej weryfikacji może być podstawą do nie przyjęcia do emisji lub zaprzestania emisji kreacji.
 7. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.
 8. Reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja:
  on (release)
  {
  getURL(_root.click, "_blank");
  }
   

Reklama typu e-mail

 1. Zleceniodawca musi podać nazwę i adres e-mail nadawcy, temat listu, treść oraz podpis. Podpis musi w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikować nadawcę listu.
 2. Żaden element listu nie może wprowadzać odbiorcy w błąd. Ostateczną decyzję w sprawie oceny charakteru listu i jego ostatecznego dopuszczenia do emisji podejmuje Wydawca.
 3. Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych nie znajdujących się bezpośrednio w liście reklamowym, nie może być automatyczne. Może ono się odbyć wyłącznie po kliknięciu przez adresata w odpowiedni odnośnik zawarty w liście.
 4. Szerokość listu, w wersji HTML, to maksymalnie 600 pikseli.
 5. W kodzie listu nie mogą być umieszczone elementy JavaScript, ramki, elementy dynamicznego HTML oraz obiekty Active  X (np. animacje flash).
 6. Arkusze stylów muszą być zdefiniowane bezpośrednio w kodzie HTML listu.
 7. Maksymalny rozmiar wiadomości e-mail to 30 kB. Możliwe są indywidualne ustalenia dotyczące zwiększenia ograniczenia wielkości.
   

Artykuł sponsorowany

Tekst informacyjny lub reklamowy z dodatkową grafiką umieszczony w Serwisie w kategorii „Porady” lub „Aktualności”. Treść powinna nawiązywać do tematyki Serwisu. Tekst jest prezentowany w postaci zajawki na stronach kategorii oraz w infopanelu znajdującym się na stronie głównej Serwisu. Do tekstu mogą być dołączone zdjęcia oraz inne aktywne elementy. Ostateczny wygląd artykułu ustalany jest indywidualnie. Maksymalna długość artykułu to 5000 znaków a dopuszczalna liczba grafik dołączonych wynosi 10. Do artykułu muszą być dołączone dwie grafiki o wymiarach 280x180 pikseli oraz 170x110 pikseli, które będą prezentowane w infopanelu na stronie głównej oraz na liście artykułów.